Groot nieuws!

https://nos.nl/artikel/2396291-technologiehoogleraren-gelauwerd-gaan-nieuw-sociaal-netwerk-opzetten

Ik hoop dat prof. Jacobs en prof. van Dijck voortbouwen op de public spaces die er al zijn. Bij deze nog even het inventarisatierapport van Bluesky (Twitter) over het landschap van decentrale social media:
https://matrix.org/_matrix/media/r0/download/twitter.modular.im/981b258141aa0b197804127cd2f7d298757bad20

In 2019 bij een bijeenkomst in Brussel over de toekomst van de digitale wereld heb ik Mastodon al bij José van Dijck onder de aandacht gebracht. Dus ergens wel jammer dat ze zegt dat er geen alternatief is 😛

#publicspaces

@jboy Yep, I'm there :) There is a Dutch and an international Public Spaces channel.

Sign in to participate in the conversation
post.lurk.org

Welcome to post.lurk.org, an instance for discussions around cultural freedom, experimental, new media art, net and computational culture, and things like that.